วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

22 พฤษภาคม 2555

                        ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนระหว่างเข้าแถว จากนั้นสอนนักเรียนชั้น ม. 2/8 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นสอน ม. 2/9 โดยให้นักเรียนฟังคำศัพท์ วลีจาก CD พร้อมทั้งแปลความหมายเป็นภาษาไทย ซึ่งจากการสอนทั้งสองห้องนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรียน ในระหว่างเรียนจะพูดคุยหรือทะเลาะกันภายในห้อง 

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus