วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

30 พฤษภาคม 2555


              ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คาบเช้าสอน ม. 2/8 กับ ม. 2/9 สอนอ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี และ Adverbs of frequency ช่วงบ่ายสอน ม. 2/11 สอนเรื่อง Present Simple Tense สอนหลักการใช้ และหลักการเติม –s, -es เสร็จจากงานสอน เข้าชุมนุม Cross Words หลังจากนั้นเข้ากิจกรรมลูกเสือ

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus