วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

7 มิถุนายน 2555


              ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  จากนั้นสอน ม. 2/11 และ สอน สอน Unit ใหม่เรื่อง Fun Days โดยให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และวลีพร้อมแปลความหมายเป็นไทย ม. 2/8 ให้นักเรียนอ่านบทความ I Love Sundays และตอบคำถามจากการอ่าน เสร็จจากงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหาร งานที่ทำคือ นำหนังสือเข้าเสนอต่อผู้อำนวยการ และลงทะเบียนหนังสือเข้า

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus