วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน


โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ. 21101


วัน
พบครูพ่อ/แม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.00-8.30

8.30-9.20

9.20-10.10

10.10-11.00

11.00-11.50

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00


แนะนำ
1/10


2/9
123บริหารงานทั่วไป

2/8
326

2/9
123

บริหารงานทั่วไป


2/8
325


2/9
124

บริหารงานทั่วไป

2/11
325

ชุมนุม
     ลูกเสือ/
เนตรนารี

พฤ


2/11
325

2/8
425
   
บริหารงานทั่วไปHome
room

2/11
435


บริหารงานทั่วไป0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus