วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

8 มิถุนายน 2555


               ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  คาบแรกเข้าคาบ Home Room คาบนี้จะพูดคุยกับนักเรียนเรื่องทั่วไป หลังจากนั้นสอน ม. 2/11 เฉลยแบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง Present Simple Tense จากนั้นสอน ม3/6 แทนครู สอนเรื่อง Past of Speech และให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เสร็จงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป และหลังจากนั้นส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนบ่าย

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus