วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

31 พฤษภาคม 2555

               ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  สอน ม. 2/11 กับ ม. 2/8 ฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำ Adverbs of frequency วางในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลัก ช่วงบ่ายเวรช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป งานที่ทำคือ ลงทะเบียนหนังสือเข้า 

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus