วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

29 พฤษภาคม 2555


              ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน ช่วงบ่ายคาบแรกสอน ม.2/8 และ ม. 2/9 สอนเรื่อง Adverbs of frequency สอนตำแหน่งการวาง Adverbs of frequency และชนิดของคำ นักเรียนเข้าใจเรื่อง Adverbs of frequency ประมาณ 75% ที่เหลือจะสับสนในส่วนของตำแหน่งที่วางของ Adverbs of frequency แก้ไขโดยการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและช่วยนักเรียนอธิบายหลายๆครั้ง เสร็จจากงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป หลังจากนั้นเวรส่งนักเรียนกลับบ้าน

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus