วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5 มิถุนายน 2555


                ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  สอน ม. 2/8 และ ม. 2/9 สอนแต่งประโยคโดยใช้คำ Adverbs of frequency นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแต่งได้ประมาณ 75% ที่เหลือจะสับสนการวางคำ Adverbs of frequency พยามยามให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะและให้ทำเป็นการบ้านด้วย หลังจากนั้นช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป งานที่ทำคือ พิมพ์งานทั่วๆไป และลงทะเบียนหนังสือเข้า จากนั้นเวรส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนบ่าย

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus