วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

28 พฤษภาคม 2555


                  ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คาบแรกสอนวิชาแนะแนวชั้น ม. 2/10 คาบนี้ได้แนะนำตัวทำความรู้จักกับนักเรียนพร้อมบอกกฎกติกาในการเรียน วิชานี้ไม่มีห้องเรียนแต่สอนใต้บริเวณลานตะเคียนของโรงเรียน หลังจากนั้นสอน ม. 2/9 สอนเรื่อง Present Simple Tense สอนหลักการใช้ และหลักการเติม –s, -es หลังจากงานสอนช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป จากนั้นตรวจการบ้านของนักเรียน

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus