วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

25 พฤษภาคม 2555


                 ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดที่รับผิดชอบ จากนั้นคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียน คาบแรกเข้า Home Room กับครูพี่เลี้ยง คาบนี้จะเป็นการทำความรู้จักกับนักเรียนในฐานะครูประจำชั้น (ครูแม่) ร่วมกับครูพี่เลี้ยง หลังจากนี้สอน ม. 2/11 สอนเรื่อง Present Simple Tense ปัญหาที่พบจากห้องนี้ นักเรียนประมาณ 50% ไม่เข้าใจประโยค Present Simple Tense โดยเฉพาะหลักการใช้ประโยค และหลักการเติม –s, -es นักเรียนจะสบสนมาก วิธีแก้ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ และจะเรียกนักเรียนที่ไม่เข้าใจอธิบายให้อีกครั้ง เสร็จจากงานสอนช่วยงานฝ่ายการเงิน เขียนใบเบิกให้นักเรียนอีกครั้ง

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus