วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

24 พฤษภาคม 2555

                    มาถึงโรงเรียนในตอนเช้าเวรรับนักเรียนหน้าประตูและตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน หลังจากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ จากนั้นคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจความเรียบร้อย คาบแรกสอน ม. 2/11 สอนอ่านบทความเรื่อง Mystery INC. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามจากบทความ ในสามห้อง ห้องนี้เป็นห้องที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุด นักเรียนบางคนทะเลาะกัน บางวิ่งไล่จับกัน บางคนนั่งร้องเพลง โดยไม่สนใจครูผู้สอน วิธีการแก้ไข ให้นักเรียนที่ไม่สนให้ยืนเรียน เมื่อสงบนิ่งแล้วให้นั่งได้ ช่วงบ่ายสอน ม. 2/8 สอนเรื่อง Present Simple Tense หลังจากนั้นช่วยงานฝ่ายการเงิน โดยการเขียนใบเบิกเงินให้นักเรียน

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus