วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

21 พฤษภาคม 2555


                ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียนชั้น ม. 1/1 เคารพธงชาติและตรวจเครื่องแต่งกาย นักเรียนส่วนใหญ่แต่งกายเรียบร้อยดี จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/9 เป็นคาบแรกที่พบกันจึงทำการแนะนำตัวทำความรู้จักกัน จากนั้นชี้แจงคำอธิบายรายวิชาพร้อมกับกฎกติกาในการเรียน จากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus