วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11 มิถุนายน 2555

                     ช่วงเช้าคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดดีมาก จากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีวงโยธาวาทิตของโรงเรียนบรรเลงเพลงชาติพร้อมกันจากนั้นตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  จากนั้นสอน ม. 2/9 โดยให้นักเรียนอ่านบทความเรื่อง I Love Sunday และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านบทความ จากนั้นเฉลยข้อสอบเรื่อง Present Simple Tense ช่วงบ่ายช่วยงานฝ่ายปริหารทั่วไป งานที่ทำคือ ลงทะเบียนหนังสือเข้า และช่วยครูจัดแต่งรูปภาพ Big Cleaning เสร็จจากนั้นช่วยจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนชั้น ม. 4 ก่อนเข้ากิจกรรมหลัก

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus