วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สัปดาห์ที่ 19-20 ระหว่างวันที่ 24-5 เดือน กันยายน ตุลาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.             การคุม/ การเดินข้อสอบ
2.             การทำ Book Mark
3.             การจัดโครงการพันธุกรรมพืช

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
                การกรอกคะแนนของนักเรียนลง Book Mark เนื่องจากไม่ชินกับโปรแกรมอาจมีข้อผิดพลาดในการลงบ้าง ซึ่งใน Book Mark จะลงคะแนนของนักเรียนในแต่ละหน่วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการการ คิดวิเคราะห์ วิธีการแก้ไข ศึกษาและข้อคำแนะนำกับครูพี่เลี้ยง

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม
1.             การกรอกคะแนนลง Book Mark

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus