วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

18 พฤษภาคม 2555


        ช่วงเช้าคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติและตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน จากนั้นเข้ารับการประชุมนักศึกษาฝึกสอนทุกรวมทั้งครูชาวต่างชาติเพิ่งมาใหม่ ซึ่งในการประชุมได้แนะนำตัวต่อผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการอีกครั้ง และในการนี้ทุกคนต้องบอกแนวคิดในการสอนอีกด้วย ซึ่งจากการประชุมทุกคนได้รับมอบหมาย 1) คุมแถวนักเรียนทำความสะอาด 2) เวรรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ (ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกิจการทั่วไป) ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ชี้แจงคำอธิบายรายวิชาพร้อมกับแจกหนังสือเรียน จากนั้นเบิก หนังสือเรียน Access พร้อมทั้งลงทะเบียนรับหนังสือด้วย

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น

My album

Acting: Making Egg (English Major 04 NSTRU)

English Camp For School at Wat praprom School

Laab Kai

Learn English - Introduction to phonetics

Why are Phonetics Important? | Learn English | Vocabulary.

Long Vowel Sound

Noun Claus